APSITVĖRĖTE NEGAVĘ KAIMYNO SUTIKIMO? RIZIKUOJATE, KAD TVORĄ GALI TEKTI PERDARYTI AR NUGRIAUTI

img3_bczxxcpoma4vl8skegth

Dažna problema, su kuria susiduria mūsų klientai, o ir bylų teismuose apstu – tai ginčai tarp kaimynų dėl sklypų aptvėrimo. Įvairios tvoros, aptvarai, voljerai laikomi nesudėtingais inžineriniais statiniais ir jų statyba yra reglamentuota Statybos įstatymu bei poįstatyminiais teisės aktais. Tvoros statybai keliami reikalavimai priklauso nuo eilės aplinkybių: vietovės, kurioje tvora planuojama statyti, tvoros aukščio ir konstrukcijos (tvoros akytumo ir šviesos pralaidumo, cokolio), atstumo iki sklypo ribos ir kokia kryptimi tvora mes šešėlį.

Reikalavimai iki 2 metrų aukščio tvorai

Prieš pradedant statyti tvorą iki 2 metrų aukščio, gali tekti gauti kaimynų sutikimus.

Besiribojančių žemės sklypų savininkų sutikimas privalomas šiais atvejais:

  • Kai tvora statoma ant sklypo ribos, o tvoros konstrukcijos peržengia sklypo ribą;
  • Kai tvora statoma arčiau nei 1 metras iki sklypo ribos, jei:
    • tvoros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro tvoros ploto, o metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi;
    • tvoros kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro tvoros ploto, o metamas šešėlis nukreiptas rytų ar vakarų kryptimi;

Taigi, ne aukštesnė kaip 2 metrų ažūrinė tvora (kurios kiaurymių plotas ne mažesnis kaip 50 proc. bendro tvoros ploto) be kaimyno sutikimo gali būti tveriama ant sklypo ribos, tačiau su sąlyga, kad visos tvoros konstrukcijos liks tvoros savininko sklype. Kaimyno sutikimas taip pat nereikalingas, jei nuspręsite akliną ar beveik akliną tvorą ant sklypo ribos statyti pietinėje sklypo pusėje (kai tvoros metamas šešėlis kris ne ant kaimyno, o ant tvoros savininko sklypo).

Tačiau siekdami privatumo ir norėdami apsitverti mažiau akyta tvora sklypo vakarinėje, šiaurinėje ar rytinėje pusėse, turėsite 2 pasirinkimus: gauti kaimyno sutikimą arba „susimažinti“ savo sklypą ir tvorą atitraukti nuo sklypo ribų per 1 metrą.

Be to, tvora su pamatu neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo nutekėti. Kai yra toks nenutekėjimo pavojus, sutarus su kaimynu ir gavus jo sutikimą privaloma įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą.

Papildomi reikalavimai keliami tvorai ant atraminės sienutės. Jei tvora planuojama statyti ant 0,2 – 1 metro aukščio atraminės sienutės, tvorai taikomi aukščiau minėti reikalavimai, o sienutei – papildomi: besiribojančio žemės sklypo savininkų sutikimas bus reikalingas:

  • Visais atvejais, jei atraminė sienutė statoma ant sklypo ribos (nepaisant to, kad sienutės konstrukcijos neperžengia sklypo ribų);
  • Jei atstumas tarp atraminės sienutės ir sklypo ribos yra mažesnis nei atraminės sienutės aukštis.

Teisės aktai nenustato privalomų reikalavimų kaimyno (sklypo savininko) sutikimo turiniui, o vienintelis reikalavimas formai – sutikimas privalo būti rašytinis. Visgi norint išvengti galimų nesutarimų su kaimynais ateityje ar kaimyno argumento, kad ne tokios tvoros tikėjosi, siūlome sudaryti susitarimą, kuriame rekomenduojame detaliai aptarti: kokio aukščio, iš kokių medžiagų ir kokios spalvos žadama statyti tvora, koks bus jos akytumas, ar bus įrengiamas pamatas, kokie bus atstumai nuo sklypo ribos, o sklypo savininkas susitarime patvirtintų, jog aprašytos tvoros įrengimui neprieštarauja. Gretimo sklypo savininko pasikeitimas nedaro įtakos sutikimo galiojimui: sutikimas įpareigos ir naująjį kaimyninio sklypo savininką.

Specifiniai reikalavimai medžiagoms, naudotinoms tvorai, nenustatomi.

Tam tikrose vietovėse tvorų tvėrimui taikytini griežtesni reikalavimai: statybą leidžiantis dokumentas net ir 2 metrų aukščio nesiekiančiai tvorai privalomas kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje ir magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Jei tvora aukštesnė nei 2 metrai

Aukštesnės nei 2 metrų aukščio tvoros statybai besiribojančio žemės sklypo savininko sutikimo neužteks: priklausomai nuo vietovės, kurioje planuojama statyti tvora, (pvz. mieste) teks gauti statybą leidžiantį dokumentą, statybai pasitelkti atestuotą statybos vadovą, bus keliami kitokie šviesos pralaidumo kriterijai.

Advokatė Asta Mineikienė

Advokatų kontora PricewaterhouseCoopers Legal Bukauskas ir partneriai